top of page

מאמרים להורים

Children Cleaning Beach

שלושה אנשים שמדברים ביניהם על בעיה משותפת- זאת כבר קהילה...בואו לבנות את הקהילה הקטנה שלכם.

יוזמה חברתית 

לבד בהפסקה?  פיתוח יוזמה חברתית יכול לעזור לילדים עם קשיים חברתיים!

bottom of page