top of page

טיפול רגשי בחטיבות  תיכונים ואולפנות

אני מאמינה שהכישורים החשובים ביותר שנוכל לתת למתבגרים שלנו בעולם של חוסר וודאות, הם כישורים חברתיים, כישורים של ניהול עצמי: ניהול רגשות, ניהול

אנרגיה וניהול משימות, אמונה בעצמי (בבתי ספר דתיים: אמונה בקב"ה), הודיה על מה שיש לי.

האמת שמתגלה לכל אדם בדרכו, שהכישורים החשובים האלה אחראים להצלחה בחיים, לא פחות, ואף הרבה יותר, מכל ידע אקדמי או מקצועי...

אני מזמינה אתכם לתת לתלמידים או לתלמידות שלכם הזדמנות ללמוד את הכישורים האלה בדרך מעצימה, יצירתית וחוויתית.

אין ספק שאת הפירות תקטפו... בקרוב!

הטיפול הוא בקבוצות של 5 או 15 תלמידות/ תלמידים

ומשלב כלים יצירתיים מתחום הטיפול במשחק, CBT, מדיטציה ועוד.

מתאים לבתי ספר ואולפנות בגוש עציון ובירושלים.

לפרטים: מור לוי, יועצת חינוכית, מטפלת באמצעות משחק ו-CBT

לפרטים מור לוי 054-4457413

קירוב רחוקים תוכנית 16010 בגפ"ן

מקשיבהפרי.jpg
bottom of page