top of page

קירוב רחוקים- תוכנית לבתי הספר היסודיים

תוכנית 16010 בגפ"ן

פועלת באזור ירושלים וגוש עציון

לפרטים מור 0544457413

תוכנית "קירוב רחוקים" לבתי הספר היסודיים

 • ויסות רגשי

 • ניהול כעסים

 • כישורים חברתיים 

 • יוזמה חברתית

 • טיפוח המסוגלות העצמית

 • עבודה יצירתית בשילוב CBT וטיפול במשחק

 • הדרכות להורים ולצוות במהלך השנה.

מה בתכנית?

 • סיוע לצוות באיתור צרכים רגשיים בבית הספר ובניית קבוצות מתאימות

 • יצירת שיח משותף עם ההורים סביב הצורך של הילד

 • הנחיית קבוצות רגשיות ארוכות טווח ובעלות השפעה מהותית על חייהם של הילדים, תוך שימוש בכלים יצירתיים. מוקד הקבוצה ייבחר ביחד עם הצוות החינוכי, בהתאם לצרכי הילדים.

 • עבודה קבוצתית ומערכתית סביב מטרה אישית שאנו מגדירים ביחד עבור כל תלמיד, ליצירת שינוי התנהגותי ומחשבתי ברור ומורגש.

 • הדרכת הורים באופן אישי ובקבוצות, ללימוד הכלים הרגשיים שנלמדו בקבוצות.

ציור שמש.jpg
bottom of page