top of page
בנים2.jpg

 מה כולל הטיפול ב"קירוב רחוקים"?

ב"קירוב רחוקים" נבנית עבור הילד תוכנית טיפולית, שיש בה כל מה שנדרש בכדי להביא לשיפור במצב החברתי.

  • מפגשים פרטניים עם הילד. המפגשים הפרטניים חשובים בכדי להכיר את הילד לעומק, ולעזור לו לאמץ דפוסי חשיבה והתנהגויות שיעזרו לו לעשות שינוי.

  • מפגשי אימון עם ילדים אחרים. מפגשי אימון עם ילד אחר חשובים בכדי שהילד יוכל לתרגל את המיומנויות שלמד בסביבה בטוחה, לקבל משוב ובטחון עצמי ביכולתו ליישם את מה שלמד.

  • מפגשים קבוצתיים: מפגשים קבוצתיים מאפשרים לילד ללמוד עוד מיומנויות בקבוצה, ולקבל תמיכה ושיתוף מילדי הקבוצה. זאת בעצם ההזדמנות שלו לחוות מסגרת חברתית תומכת.

  • הדרכת הורים: בהדרכה אנחנו מדברים על הדרכים בהן אתם ההורים תוכלו לעזור לילדכם בתהליך שהוא עובר

  • הדרכה לצוות החינוכי: למעורבות נכונה שתומכת בתהליך.

באמצעות הטיפול אונליין, ניתן לשלב בין כל המרכיבים החשובים האלה בטיפול קצר מועד. לחצו למטה לתוכנית טיפולית המתאימה לילדים רבים.

bottom of page